5 причини да научим чужд език

Съществуват алтернативи, според, които все по-модерно и необходимо става бързото, да нае кажем и екстремно изучаване на чужд език. И ако за едни това е „месна работа“, от много хора срещат затруднения и отлагат изучаването на даден език.

Със сигурност не всеки би могъл за кратки периоди от време да научи цял един език, но пое може да бъде по-мотивиран, за да продължава да го прави. Предлагаме ви 5 причини, заради, които си заслужава да започнете да учите чужд език и в най-скоро време да намерите чуждоезикова школа, които да предложи най-доброто, от което се нуждаете.

  1. Изучаване на чужд език развива интелекта – това не е само научно доказателство, а неоспорим факт. Оказва се, че хора на различна възраст, захванали се с изучаван на втори чужд език или трети, четвърти език имат много по-добра памет от тези, които говорят единствено майчинския.
  2. Продължете да четете 5 причини да научим чужд език

Кои са препятствията в изучаване на чужд език

Много хора, учени, психолози са работили по въпроса, кое е онова, което прави изучаването на чужд език така, лесно за едни и толкова трудно за други. Оказва се, че много фактори изиграват роля, но сред водещите са – психологическа нагласа, слух към езика и настройка. В частност избрахме да се спрем на всеки един от тях, събирайки мненията и наблюденията на специалистите, а те смятат:

  1. Психологически фактор в изучаване на чужд език – някои специалисти са на мнение, че преди да се започне обучение на човек и въвеждането му в дадена материя на езикознанието, трябва да се попита, какво именно го е подтикнало да вземе това решение. Според тях именно в това е скрита доминиращата предпоставка, която може да е както мощно средство, така и препятствие. Дори някои психолози смятат, че ако човек ходи на курсове по изучаване на испански език, английски език, френски език или които и да е друг чужд език, само защото някаква невидима сила го подтиква към това, каквато по право е и любовта, то има много по-голяма вероятност той да усвои и все повече да се стреми в напредването на езика. Продължете да четете Кои са препятствията в изучаване на чужд език

Портал за изучаването на чужди езици.