Кои са препятствията в изучаване на чужд език

Много хора, учени, психолози са работили по въпроса, кое е онова, което прави изучаването на чужд език така, лесно за едни и толкова трудно за други. Оказва се, че много фактори изиграват роля, но сред водещите са – психологическа нагласа, слух към езика и настройка. В частност избрахме да се спрем на всеки един от тях, събирайки мненията и наблюденията на специалистите, а те смятат:

  1. Психологически фактор в изучаване на чужд език – някои специалисти са на мнение, че преди да се започне обучение на човек и въвеждането му в дадена материя на езикознанието, трябва да се попита, какво именно го е подтикнало да вземе това решение. Според тях именно в това е скрита доминиращата предпоставка, която може да е както мощно средство, така и препятствие. Дори някои психолози смятат, че ако човек ходи на курсове по изучаване на испански език, английски език, френски език или които и да е друг чужд език, само защото някаква невидима сила го подтиква към това, каквато по право е и любовта, то има много по-голяма вероятност той да усвои и все повече да се стреми в напредването на езика.

    Ако обаче липсва подобна предпоставка и посещенията на езиковата школа са по принуда, насила и единствено „защото така трябва“, то минимален е шанса да се научи, а дори това да стане, то резултата няма да е траен.

  2. Слух за чужд език – според изследвания на лекари и учени става ясно, че едни хора възприемат повече със зрението, а други, чрез слуха. Казано по друг начин, ако на вас ви се отдават повече логическите задачи, мисленето по заплетени въпроси, математически уравнения, шах и подобни дейности развиващи мозъка ви, то малко вероятно е така добре да ви се отдава и владеенето на чужд език. Учените доказали, че хората, които са добри математици не владеят и един чужд език и обратното, лингвистите и преводачите никакви ги няма в логическото, аналитично мислене, както и в решаване на сложни геометрични и аритметични уравнения. Е, то не може всичко да имаме на тоя свят, но поне няма място за чувство на вина.

Нагласа/настройка на изучаващия чужд език – този фактор е по малко свързан с предходните два, защото и без него не може, както и без всичко останало. Както вече споменахме, ако ги няма мотивацията и усета към чуждия език, то едва ли нещо би се получило. Пък и на хората, на които не им се налага за каквото и да било да ползват чужд език, най-трудно могат да се настроят на вълна уроци по чужд език.